AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một thước thép ở 25oC có độ dài 3 m, hệ số nở dài của thép là a = 11.10–6 K–1. Khi nhiệt độ tăng đến 45oC, độ nở dài của thước thép này là 

  • A. 0,66 mm.   
  • B. 2,006 m.  
  • C. 6,6 mm.    
  • D. 0,33 mm.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA