RANDOM
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Thế năng trọng trường không phụ thuộc vào 

  • A. khối lượng của vật.          
  • B. gia tốc trọng trường
  • C. vận tốc của vật.             
  • D.  vị trí đặt vật.
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Mã câu hỏi: 90318

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1