AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Điều nào sau đây là sai khi nói về cơ năng? 

  • A. Cơ năng bằng tổng động năng và thế năng. 
  • B. Cơ năng của vật được bảo toàn khi vật chịu tác dụng của trọng lực hoặc lực đàn hồi.
  • C. Cơ năng của vật có thể âm. 
  • D. Cơ năng của vật là đại lượng véctơ.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>