RANDOM
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Một lượng khí ở áp suất p1 = 750mmHg, nhiệt độ t1 = 270C có thể tích V1 = 76cm3. Khi lượng khí đó có nhiệt độ t2 = 330C và áp suất p2 = 760 mmHg thì thể tích V2 của nó là 

  • A. V2 = 76,5 cm3.        
  • B. V2 = 69 cm3           
  • C.  V2 = 38,3 cm
  • D. V2 = 83,3 cm3.
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Mã câu hỏi: 90376

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1