RANDOM
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Khi vận tốc của một vật tăng gấp bốn, thì 

  • A. động lượng của vật tăng gấp tám lần.    
  • B. động năng của vật tăng gấp mười sáu lần.
  • C. động năng của vật tăng gấp bốn lần.           
  • D.  thế năng của vật tăng gấp hai lần.
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Mã câu hỏi: 90410

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1