YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Đơn vị nào sau đây không phải là đơn vị đo thế năng? 

  • A. N.m.                
  • B. N/m.                    
  • C. W.s.                   
  • D. kg.m2/s2.
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  VDOC

Mã câu hỏi: 90413

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1