YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Chọn câu sai? 

  • A. Giữa các phân tử có cả lực hút và lực đẩy. 
  • B. Lực hút phân tử có thể lớn hơn lực đẩy phân tử.
  • C. Lực hút phân tử không thể lớn hơn lực đẩy phân tử. 
  • D. Lực hút phân tử có thể bằng lực đẩy phân tử.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA