ADMICRO
 • Câu hỏi:

  Một vật được thả rơi tự do xuống mặt đất, trong quá trình rơi của vật thì 

  • A. động năng tăng, thế năng tăng.     
  • B. động năng giảm, thế năng giảm.
  • C. động năng tăng, thế năng giảm.      
  • D. động năng giảm, thế năng tăng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA