AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Tìm phát biểu sai khi nói về nội năng của vật. 

  • A. Nội năng là tổng động năng và thế năng của các phân tử cấu tạo nên vật. 
  • B. Nội năng của khí lí tưởng phụ thuộc vào thể tích và nhiệt độ.
  • C. Nội năng có đơn vị là Jun (J). 
  • D. Độ biến thiên nội năng của chất khí trong quá trình truyền nhiệt là nhiệt lượng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>