AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Chọn phát biểu đúng về lực tương tác giữa các phân tử. 

  • A. Giữa các phân tử có cả lực hút và lực đẩy.   
  • B. Giữa các phân tử chỉ có lực hút hoặc lực đẩy.
  • C. Giữa các phân tử chỉ có lực đẩy.     
  • D. Giữa các phân tử chỉ có lực hút.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>