ADMICRO
 • Câu hỏi:

  Trong các nhận xét sau, nhận xét nào không đúng với đặc điểm của đường sức điện? 

  • A. Các đường sức của cùng một điện trường có thể cắt nhau.
  • B. Các đường sức của điện trường tĩnh là đường không khép kín.
  • C. Hướng của đường sức điện tại mỗi điểm là hướng của vectơ cường độ điện trường tại điểm đó. 
  • D. Các đường sức là các đường có hướng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

NONE