AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Có hai điện tích điểm trái dấu, cùng độ lớn nằm cố định thì: 

  • A. không có vị trí nào có cường độ bằng không.
  • B. vị trí có điện trường bằng 0 nằm tại trung điểm của đoạn nối hai điện tích.
  • C. vị trí có điện trường bằng 0 nằm trên đường nối hai điện tích và ở phía ngoài điện tích dương. 
  • D. vị trí có điện trường bằng 0 nằm trên đường nối hai điện tích và ở phía ngoài điện tích âm.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>