AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho 2 điện tích điểm ở 2 điểm A và B và có cùng độ lớn, cùng dấu. Điểm có điện trường tổng hợp bằng 0 là 

  • A. Trung điểm của AB
  • B. Tất cả các điểm trên đường trung trực của AB
  • C. Các điểm tạo với điểm A và điểm B thành một tam giác đều 
  • D. Các điểm tạo với điểm A và điểm B thành một tam giác vuông cân.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>