YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Đường sức điện cho biết: 

  • A. độ lớn lực tác dụng lên điện tích đặt trên đường sức ấy.
  • B. độ lớn của điện tích nguồn sinh ra điện trường được biểu diễn bằng đường sức ấy.
  • C. độ lớn của điện tích thử cần đặt trên đường sức ấy. 
  • D. hướng của lực điện tác dụng lên điện tích điểm đặt trên đường sức ấy.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA