YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Điện trường trong khí quyển gần mặt đất có cường độ 200 V/m, hướng thẳng đứng từ trên xuống dưới. Một êlectron (-e = -l,6.10-19  C) ở trong điện trường này sẽ chịu tác dụng một lực điện có cường độ và hướng như thế nào? 

  • A. 3,2.10 21 N ; hướng thẳng đứng từ trên xuống.
  • B.  3,2.10 21 N ; hướng thẳng đứng từ dưới lên.
  • C. 3,2.10 17 N ; hướng thẳng đứng từ trên xuống. 
  • D. 3,2.10 17 N ; hướng thẳng đứng từ dưới lên.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Mã câu hỏi: 44469

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Điện tích. Điện trường

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA