AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho điện tích điểm –q ( q > 0); điện trường tại điểm mà nó gây ra có chiều: 

  • A. hướng về phía nó. 
  • B. hướng ra xa nó.
  • C. phụ thuộc độ lớn của nó.     
  • D. phụ thuộc nhiệt độ môi trường.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA