YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Nếu tại một điểm có 2 điện trường thành phần gây ra bởi 2 điện tích điểm. Hai cường độ điện trường thành thành phần cùng phương khi điểm đang xét nằm trên: 

  • A. đường nối hai điện tích.
  • B. đường trung trực của đoạn nối hai điện tích.
  • C. đường vuông góc với đoạn nối hai điện tích tại vị trí điện tích 1. 
  • D. đường vuông góc với đoạn nối hai điện tích tại vị trí điện tích 2.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA