• Câu hỏi:

  Khái niệm nào dưới đây cho biết độ mạnh yếu của điện trường tại một điểm? 

  • A. Đường sức điện. 
  • B. Điện trường.  
  • C. Cường độ điện trường.    
  • D. Điện tích.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC