YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Cường độ điện trường tại một điểm đặc trưng cho: 

  • A.  thể tích vùng có điện trường là lớn hay nhỏ.
  • B. điện trường tại điểm đó về phương diện dự trữ năng lượng
  • C. tác dụng lực của điện trường lên điện tích tại điểm đó. 
  • D. tốc độ dịch chuyển điện tích tại điểm đó.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 44431

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Điện tích. Điện trường

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA