YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Nếu tại một điểm có 2 điện trường thành phần gây ra bởi 2 điện tích điểm Q1 âm và Q2 dương thì hướng của cường độ điện trường tại điểm đó được xác định bằng: 

  • A. hướng của tổng 2 vectơ cường độ điện trường thành phần.
  • B. hướng của vectơ cường độ điện trường gây ra bởi điện tích dương.
  • C. hướng của vectơ cường độ điện trường gây ra bởi điện tích âm. 
  • D. hướng của vectơ cường độ điện trường gây ra bởi điện tích ở gần điểm đang xét hơn.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA