• Câu hỏi:

  Tại điểm nào dưới đây sẽ không có điện trường ? 

  • A. Ở bên ngoài, gần một quả cầu nhựa nhiễm điện.
  • B. Ở bên trong một quả cầu nhựa nhiễm điện.
  • C. Ở bên ngoài, gần một quả cầu kim loại nhiễm điện. 
  • D. Ở bên trong một quả cầu kim loại nhiễm điện.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC