YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về điện trường? 

  • A. Xung quanh điện tích có điện trường, điện trường truyền tương tác điện
  • B. Tính chất cơ bản của điện trường là tác dụng lực lên điện tích đặt trong nó
  • C. Điện trường tĩnh là do các hạt mang điện đứng yên sinh ra 
  • D. Điện trường đều là điện trường có các đường sức song song nhưng không cách đều nhau.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 44439

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Điện tích. Điện trường

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA