YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Độ lớn của cường độ điện trường tại một điểm gây ra bởi một điện tích điểm không phụ thuộc: 

  • A. độ lớn điện tích thử. 
  • B. độ lớn điện tích đó.
  • C. khoảng cách từ điểm đang xét đến điện tích đó.    
  • D. hằng số điện môi của môi trường

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Mã câu hỏi: 44441

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Điện tích. Điện trường

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA