YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?

  • A. Tồn tại một hình đa diện có số cạnh bằng 7
  • B. Tồn tại một hình đa diện có số cạnh nhỏ hơn 7
  • C. Số cạnh của một hình đa diện luôn lớn hơn hoặc bằng 6
  • D. Tồn tại một hình đa diện có số cạnh lớn hơn 7

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Cách 1 : Câu C luôn đúng ( theo lí thuyết).

  Từ hình tứ diện suy ra câu B đúng.

  Từ hình hộp suy ra câu D đúng.

  Vậy câu A sai.

  Cách 2 : Nếu m = 4 thì c = 6. Do đó nếu c = 7 thì m ≥ 5.

  Vì mỗi mặt có ít nhất 3 cạnh và mỗi cạnh là cạnh chung của đúng 2 mặt, nên c ≥ (5.3)/2 ≥ 7 vô lí.

  Vậy mệnh đề A sai

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 45174

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Khối đa diện

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON