YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?

  • A. Tồn tại một hình đa diện có số cạnh bằng 7
  • B. Tồn tại một hình đa diện có số cạnh nhỏ hơn 7
  • C. Số cạnh của một hình đa diện luôn lớn hơn hoặc bằng 6
  • D. Tồn tại một hình đa diện có số cạnh lớn hơn 7

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Cách 1 : Câu C luôn đúng ( theo lí thuyết).

  Từ hình tứ diện suy ra câu B đúng.

  Từ hình hộp suy ra câu D đúng.

  Vậy câu A sai.

  Cách 2 : Nếu m = 4 thì c = 6. Do đó nếu c = 7 thì m ≥ 5.

  Vì mỗi mặt có ít nhất 3 cạnh và mỗi cạnh là cạnh chung của đúng 2 mặt, nên c ≥ (5.3)/2 ≥ 7 vô lí.

  Vậy mệnh đề A sai

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 45174

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Khối đa diện

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON