MOBILEAPP
 • Câu hỏi:

  Hình lăng trụ có thể có số cạnh là số nào sau đây?

  • A. 2015
  • B. 2017
  • C.  2018
  • D. 2016

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Nếu hình lăng trụ có đáy là đa giác n cạnh thì số cạnh đáy của hình lăng trụ là 2n và số cạnh bên là n ⇒ tổng số cạnh của hình lăng trụ là 3n. Vậy số cạnh của hình lăng trụ là một số chia hết cho 3.

  ⇒ Loại A, B, C

  D đúng vì 2016 chia hết cho 3

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 1641

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Khối đa diện

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA