ADSENSE
*/ ?>
 • Câu hỏi:

  Khẳng định nào sau đây là khẳng định sai?

   

  • A. Mỗi cạnh của khối đa diện là cạnh chung của đúng 2 mặt của khối đa diện.
  • B. Hai mặt bất kì của khối đa diện luôn có ít nhất một điểm chung.
  • C. Mỗi đỉnh của khối đa diện là đỉnh chung của ít nhất 3 mặt.
  • D. Mỗi mặt của khối đa diện có ít nhất ba cạnh.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Các khẳng định A, C, D đúng.

  Khẳng định B sai vì hai mặt của khối đa diện có thể có điểm chung hoặc không có điểm chung, chẳng hạn hai mặt đối nhau của hình hộp chữ nhật.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

*/?>
AMBIENT
?>