• Câu hỏi:

  Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

   

  • A. Tồn tại một hình đa diện có số mặt lớn hơn số cạnh
  • B. Tồn tại một hình đa diện có số mặt lớn hơn số đỉnh
  • C. Trong một hình đa diện số mặt luôn lớn hơn hoặc bằng số đỉnh
  • D. Tồn tại một hình đa diện có số đỉnh lớn hơn số cạnh

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Cách 1. Dùng công thức (1)

  Cách 2. Từ hình bát diện đều suy ra B là mệnh đề đúng

  Cách 3. Cũng có thể dùng công thức (2) và (3) như sau: Vì mỗi mặt có ít nhất ba cạnh, nên theo (2) ta có 2c ≥ 3m , suy ra c > m . Do đó mệnh đề A sai. Tương tự từ (3) suy ra mệnh đề D sai. Từ hình tứ diện suy ra C sai. Vậy B là mệnh đề đúng.

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC