YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

   

  • A. Tồn tại một hình đa diện có số mặt lớn hơn số cạnh
  • B. Tồn tại một hình đa diện có số mặt lớn hơn số đỉnh
  • C. Trong một hình đa diện số mặt luôn lớn hơn hoặc bằng số đỉnh
  • D. Tồn tại một hình đa diện có số đỉnh lớn hơn số cạnh

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Cách 1. Dùng công thức (1)

  Cách 2. Từ hình bát diện đều suy ra B là mệnh đề đúng

  Cách 3. Cũng có thể dùng công thức (2) và (3) như sau: Vì mỗi mặt có ít nhất ba cạnh, nên theo (2) ta có 2c ≥ 3m , suy ra c > m . Do đó mệnh đề A sai. Tương tự từ (3) suy ra mệnh đề D sai. Từ hình tứ diện suy ra C sai. Vậy B là mệnh đề đúng.

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 45171

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Khối đa diện

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON