ADSENSE
*/ ?>
 • Câu hỏi:

  Hình chóp có 2017 đỉnh thì có bao nhiêu mặt?

  • A. 2016
  • B. 4032
  • C.  2018
  • D. 2017

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Hình chóp có đáy là đa giác n cạnh thì có n+1 (gồm đỉnh S và n đỉnh của đa giác đáy), n+1 mặt (1 mặt đáy và n mặt bên) và 2n cạnh.

  Vậy số đỉnh và số mặt của hình chóp luôn bằng nhau, suy ra hình chóp có 2017 mặt.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

*/?>
AMBIENT
?>