YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

  Khối đa diện có các mặt là những tam giác thì:

  • A. Số mặt và số đỉnh của nó bằng nhau
  • B. Số mặt và số cạnh của nó bằng nhau
  • C. Số mặt của nó là một số chẵn
  • D. Số mặt của nó là một số lẻ

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Cách 1: Ta có thể dùng các phản ví dụ để loại dần các mệnh để sai. Tứ diện (có 4 đỉnh, 4 mặt và 6 cạnh) ta thấy ngay mệnh đề B và D sai.

  Từ hình bát diện đều (có 6 đỉnh, 8 mặt) ta thấy mệnh đề A sai.

  Vậy C là mệnh đề đúng.

  Cách 2: Ta có thể vận dụng công thức (2) ở trên. Thay p = 3 ta có: 3m = 2c.

  Vậy m phải là số chẵn.

  Do đó C là mệnh đề đúng.

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 45173

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Khối đa diện

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON