YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Cho bốn hình sau đây:

  Khẳng định nào sau đây sai?

  • A. Khối đa diện A không phải là khối đa diện đều
  • B. Khối đa diện B là khối đa diện lồi
  • C. Khối đa diện C là khối đa diện lồi
  • D. Cả 4 khối đa diện A, B, C, D đều là khối đa diện lồi.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Nhắc lại khái niệm “đa diện lồi” : “Khối đa diện (H) được gọi là khối đa diện lồi nếu đoạn thẳng nối hai điểm bất kì của (H) luôn thuộc (H). Khi đó đa diện giới hạn (H) được gọi là đa diện lồi”.

  Do đó, hình D không phải là đa diện lồi.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 1643

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Khối đa diện

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON