ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Trong các hàm số sau, hàm số nào đạt cực tiểu tại điểm \(x = 1?\)

  • A. \(y =  - {x^2} + 2x - 3.\)
  • B. \(y =  - {x^3} + 2.\)
  • C. \(y = \frac{{{x^3}}}{3} - {x^2} + x.\)
  • D. \(y = {({x^2} - 1)^2}.\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Lần lượt tìm cực trị của các hàm số và kết luận.

  Ta thấy hàm số \(y = {({x^2} - 1)^2}\) có: \(y' = 4x({x^2} - 1)\)

  \(y' = 0 \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}x = 0\\x =  - 1\\x = 1\end{array} \right.\)

  \(y'' = 12{x^2} - 4\)

  Ta có: \(y''(1) = 8 > 0\)

  Do đó hàm số đạt cực tiểu tại x=1.

  Làm tương tự với các phương án khác, ta thấy chỉ có D là phương án đúng.

  Video hướng dẫn giải chi tiết:
  ADSENSE

Mã câu hỏi: 23983

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON