ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cho \(a,\,b\) là các số thực thỏa \(0 < a < 1 < b.\) Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai?

  • A. \({\log _b}a > 0.\)
  • B. \({\log _a}b < 0.\)
  • C. \({\log _a}b < {\log _a}\frac{1}{2}.\)
  • D. \({\log _b}a < {\log _b}2.\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Ta thấy với \(0 < a < 1 < b\) thì \({\log _b}a < 0.\)

  Do đó A sai.

  Có thể dùng máy tính bỏ túi để thử: \(a = \frac{1}{2},b = 5 \Rightarrow {\log _5}\frac{1}{2} < 0\)

  Video hướng dẫn giải chi tiết:
  ADSENSE

Mã câu hỏi: 23976

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF