• Câu hỏi:

  Hàm số nào có đồ thị như hình bên?

  • A. \(y =  - {x^3} + 3{x^2} - 1.\)
  • B. \(y =  - {x^3} + 3x - 1.\)  
  • C. \(y = {x^3} - 3x - 1.\)          
  • D. \(y =  - {x^3} - 3x - 1.\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Từ đồ thị ta thấy hệ số của \({x^3}\) âm, nên loại phương án C.

  Tọa độ các điểm cực trị của đồ thị hàm số là: \(( - 1; - 3)\) và \((1;1)\)
  Kiểm tra các hàm số ở các câu A; B; D ta thấy hàm số \(y =  - {x^3} + 3x - 1\) thỏa mãn.

  Vậy B là phương án đúng.

  Video hướng dẫn giải chi tiết:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC