ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Tập nghiệm S của phương trình \({\log _3}(x + 2) + {\log _9}{(x + 2)^2} = \frac{5}{4}\) là:

  • A. \(S = \{ 2\} .\) 
  • B. \(S = \{ 1\} .\)
  • C. \(S = \left\{ {\sqrt[8]{{243}} - 2} \right\}.\)
  • D. \(S = \emptyset .\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  \(\begin{array}{l}{\log _3}(x + 2) + lo{g_9}{(x + 2)^2} = \frac{5}{4}\\ \Leftrightarrow {\log _3}{(x + 2)^2} = \frac{5}{4}\\ \Leftrightarrow x + 2 = \sqrt[8]{{243}}\\ \Leftrightarrow x = \sqrt[8]{{243}} - 2\\\end{array}\)

  Video hướng dẫn giải chi tiết:
  ADSENSE

Mã câu hỏi: 24013

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON