AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trình bày khái niệm con người?

  Lời giải tham khảo:

  Con người là 1 thực thể tự nhiên mang tính đặc tính xã hội; có sự thống nhất biện chứng giữa phương diện tự nhiên và xã hội.

  Bản chất tự nhiên của con người:

  Con người là kết quả tiến hóa và lâu dài của giới tự nhiên.

  Con người là bộ phận của giới tự nhiên và đồng thời giới tự nhiên cũng “là thân thể vô cơ của con người”.

  Bản chất xã hội của con người:

  • Xét từ góc độ hình thành con người thì không chỉ có sự tiến hóa, phát triển vật chất tự nhiên mà còn có nguồn gốc xã hội của nó và trước hết và cơ bẩn nhất là nhân tố lao động. Chính nhờ có lao động mà con người có khả năng vượt qua loài động vật để tiến hóa và phát triển thành người.
  • Xét từ góc độ tồn tại và phát triển của con người, loài ng sự tồn tại của nó luôn bị chi phối bởi các nhân tố xã hội và các quy luật xã hội.

  Hai phương diện tự nhiên và xã hội của con người tồn tại trong tính thống nhất của nó, quy định lẫn nhau, tác động lẫn nhau, làm biến đổi lẫn nhau, nhờ đó tạo ra khả năng sáng tạo của con người rong quá trình làm ra lịch sử của chính mình.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>