AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trình bày khái niệm tồn tại xã hội và ý thức xã hội?

  Lời giải tham khảo:

  Khái niệm tồn tại xã hội:

  Tồn tại xã hội là khái niệm dùng để chỉ phương diện sinh hoạt vật chất và những điều kiện sinh hoạt vật chất của xã hội.

  Kết cấu: các yếu tố cấu thành tồn tại xã hội:

  • Phương thức sản xuất: là yếu tố cơ bản nhất.
  • Điều kiện tự nhiên, hoàn cảnh địa lý.
  • Dân số và mật độ dân số

  Ý thức xã hội:

  Ý thức xã hội dùng để chỉ phương tiện sinh hoạt tinh thần của xã hội, nảy sinh từ tồn tại xã hội và phản ánh tồn tại trong những giai đoạn phát triển nhất định.

  Kết cấu: tùy theo góc độ xem xét, ng ta có thể phân ý thức xã hội thành các dạng sau:

  • Theo nội dung và lĩnh vực phản ánh đời sống xã hội, ý thức xã hội gồm: ý thức chính trị, ý thức pháp quyền, ý thức đạo đức, ý thức tôn giáo, ý thức thẩm mĩ, ý thức khoa học.
  • Theo trình độ phản ánh của ý thức xã hội đối với tồn tại xã hội, ý thức xã hội được phân thành: ý thức thông thường, ý thức lí luận, tâm lý xã hôi, hệ tư tưởng.
  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>