AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Tại sao nói: “ Sự phát triển của các hình thái kinh tế-xã hội là 1 quá trình lịch sử-tự nhiên”? Liên hệ thực tiễn?

  Lời giải tham khảo:

  Hình thái kinh tế-xã hội là 1 phạm trù của CNDV lịch sử dùng để chỉ xã hội ở từng giai đoạn lịch sử nhất định, với 1 kiểu QHXh đặc trưng cho xã hội đó phù hợp với trình độ nhất định của LLSX và 1 kiểu kiến trúc thượng tầng được xây dựng trên những QHXH ấy.

  “ Sự phát triển của các hình thái kinh tế-xã hội là 1 quá trình lịch sử-tự nhiên” bởi lẽ:

  • Sự vận động và phát triển của xã hội không diễn ra theo ý chí chủ quan mà tuân theo các quy luật khách quan đó là:
   • Quy luật QHSX phù hợp với trình độ phát triển của LLSX (quy luật quan trọng nhất).
   • Quy luật biện chứng giữa CSHT và KTTT.
   • Quy luật đấu tranh giai cấp (trong xã hội có đối kháng giai cấp).
  • Nguồn gốc của mọi sự vận động, phát triển của xã hôi, của lịch sử nhân loại… suy đến cùng đều có nguyên nhân trực tiếp hoặc gián tiếp từ sự phát triển của LLSX của xã hội đó.
  • Quá trình vận động phát triển của các hình thái KT-XH do sự tác động của rất nhiều nguên nhân. Song, nguyên nhân quan trọng nhất đóng vai trò quyết định chính là sự tác động của các quy luật khách quan.
  • Quá trình lịch sử tự nhiên của sự phát triển xã hội chẳng những diễn ra bằng con đường phát triển tuần tự,mà còn bao hàm cả sự bỏ một hoặc vài hình thái KT-XH nào đó trong những điều kiện nhất định.

  Liên hệ: Lịch sử nước ta đã tiến lên xã hội phong kiến sơ khai từ xã hội cộng sản nguyên thủy “bỏ qua” hình thái kinh tế-xã hội chiếm hữu nô lệ (hình thành nhà nước Văn Lang của các vua Hùng do 15 bộ lạc hợp thành) điều này là 1 quá trình lịch sử-tự nhiên.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>