AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nêu và phân tích định nghĩa của Lênin? Ý nghĩa khoa học của định nghĩa đó?

  Lời giải tham khảo:

  Định nghĩa vật chất của Lênin: “Vật chất là 1 phạm trù triết học dùng để chỉ thực tại khách quan được đem lại cho con người trong cảm giác, được cảm giác chụp lại, chép lại, phản ánh và tồn tại không lệ thuộc vào cảm giác”.

  Phân tích định nghĩa trên cho thấy:

  • Thứ nhất cần phân biệt khái niệm vật chất với tư cách phạm trù triết học với khái niệm vật chất được sử dụng trong các khoa học chuyên ngành.
  • Thứ hai, thuộc tính cơ bản nhất, phổ biến nhất của mọi dạng vật chất là thuộc tính tồn tại khách quan, tức là thuộc tính tồn tại ngoài ý thức, độc lập, không phụ thuộc vào ý thức của con người cho dù con người có nhận thức được hay chưa nhận thức được nó.
  • Thứ ba, vật chất là cái có thể gây lên cảm giác ở con người khi nó trực tiếp hay gián tiếp tác động đến giác quan của con người. ý thức con người là sự phản ánh đối với vật chất, còn vật chất là cái được ý thức phản ánh

  Ý nghĩa của định nghĩa:

  Chống chủ nghĩa duy tâm dưới mọi hình thức.

  Chống thuyết bất khả tri cho rằng con người chỉ nhận thức được bề ngoài của sự vật chứ không nhận thức được bản chất của sự vật hiện tượng. Lênin khẳng định: con người có thể nhận thức được bản chất của thế giới.

  Khắc phục những hạn chế của chủ nghĩa duy vật trước Mác (đó là quan điểm siêu hình, máy móc quy vật chất nói chung về những dạng cụ thể của vật chất).

  Là thế giới quan, phương pháp luận cho các ngành khoa học hiện đại tiếp tục phát triển.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>