AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Phân tích nguyên tắc cơ bản được rút ra từ quan hệ biện chứng giữa chất và lượng? Liên hệ thực tiễn?

  Lời giải tham khảo:

  Nguyên tắc cơ bản được rút ra:

  • Cơ sở lí luận: Quan hệ biện chứng giữa chất và lượng
  • Yêu cầu:
   • Cần phải coi trọng cả hai loại chỉ tiêu về phương diện chất và lượng của sự vật, hiện tượng
   • Phải biết tích lũy về lượng và làm biến đổi về chất theo quy luật
   • Tùy theo mục đích cụ thể cần từng bước tích lũy về lượng để có thể làm thay đổi về chất của sự vật, hiện tượng, đồng thời có thể phát huy tác động của chất mới theo hướng làm thay đổi về lượng của sự vật, hiện tượng.
   • Cần phải khắc phục tư tưởng bảo thủ hữu khuynh, không dám thực hiện bước nhảy mặc dù lượng đã tích lũy tới điểm nút
   • Cần phải có sự vận dụng linh hoạt các hình thức của bước nhảy cho phù hợp với từng điều kiện, tuefng lĩnh vực cụ thể

  Liên hệ:

  Là sinh viên, ai cũng trải qua quá trình học tập ở bậc phổ thông kéo dài suốt 12 năm. Trong 12 năm đó, học sinh được trang bị những kiến thức cơ bản của các môn khoa học tự nhiên và khoa học xã hội. Bên cạnh đó mỗi chúng ta đều trang bị cho mình những hiểu biết riêng về kĩ năng, cuộc sống, tự nhiên và xã hội. Quy luật lượng chất thể hiện ở chỗ: việc tích lũy kiến thức sẽ được đánh giá qua các kì thi học kì và kì thi tốt nghiệp, việc tích lũy đủ lượng kiến thức cần thiết giúp học sinh vượt qua kì thi và chuyển sang 1 giai đoạn học mới. Một trọng những điểm nút quan trọng nhất đánh dấu bước nhảy vọt về chất và lượng của học sinh là kì thi đại học. “Bước nhảy” này đã mở ra 1 thời kì phát triển mới của chất và lượng, từ chất học sinh chuyển thành chất sinh viên. Do đó, muốn phát triển bản thân và chuyển sang chất mới được hiệu quả, mỗi cá nhân phải tích cực trong quá trình học tập để tích lũy kiến thức, không chủ quan, nóng vội cũng như không được duy trì tư duy trì trệ.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>