YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Trình bày khái niệm lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất?

  Lời giải tham khảo:

  Lực lượng sản xuất:

  • LLSX là tổng hợp các yếu tố vật chất và tinh thần tạo thành sức mạnh thực tiễn cải biến giới tự nhiên theo nhu cầu sinh tồn, phát triển của con người.
  • Như vậy, LLSX là nhân tố cơ bản, tất yếu tạo thành nội dung vật chất của quá trình sản xuất.
  • Kết cấu: LLSX bao gồm ng lao động với kỹ năng lao động của họ và TLSX, trước hết là công cụ lao động. Trong quá trình sản xuất, sức lao động của con ng và TLSX kết hợp với nhau thành LLSX.
  • Trong các yếu tố của LLSX, yếu tố hàng đầu là người lao động. Song, TLSX cũng có sự ảnh hưởng trở lại đối với ng lao động.
  • Ngày nay, khoa học phát triển, trở thành nguyên nhân trực tiếp của nhiều biến đổi to lớn trong sản xuất, trong đời sống và trở thành “LLSX trực tiếp”.

  Quan hệ xã hội:

  QHSX là quan hệ giữa người với người trong quá trình sản xuất.

  Kết cấu: QHSX gồm 3 mặt:

  Quan hệ sở hữu đối với TLSX: là quan hệ xuất phát, quan hệ cơ bản đặc trưng cho QHSX rong từng xã hội, quy định và chi phối 2 quan hệ còn lại.

  • Quan hệ tổ chức và quản lí sản xuất.
  • Quan hệ trong phân phối sản phẩm sản xuất ra.

  Chúng thống nhất nhau, tạo thành hệ thống mang tính ổn định tương đối so với LLSX.

  QHSX là hình thức xã hội của sản xuất, nó do con người tạo ra, nhưng lại hình thành 1 cách khách quan trong quá trình sản xuất, không phụ thuộc vào ý muốn chủ quan của con người.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA