ADMICRO
 • Câu hỏi:

  Phân tích quan điểm của chủ nghĩa duy vật lịch sử về cai trò quết định của tồn tại xã hội đối với ý thức xã hội? Liên hệ thực tiễn?

  Lời giải tham khảo:

  • Tồn tại xã hội quyết định ý thức xã hội, ý thức xã hội là sự phản ánh tồn tại xã hội, phụ thuộc vào tồn tại xã hội. Mỗi khi tồn tại xã hội, nhất là PTSX thay đổi thì những tư tưởng muộn cũng biến đổi theo.
  • Tồn tại xã hội quyết định ý thức xã hội không phải 1 cách trực tiếp giản đơn mà thường thông qua các khâu trung gian. không phải bất cứ tư tưởng quan niệm, lý luận, hình thái ý thức xã hội nào cũng phản ánh rõ ràng và trực tiếp những quan hệ kinh tế của thời đại, mà chỉ khi nào xét đến cùng thì chúng ta mới thấy rõ những mối quan hệ kinh tế đó được phản ánh bằng cách này hay cách khác trong tư tưởng ấy.
  • Liên hệ: Ở nước ta hiện nay muốn ngăn chặn suy thoái và tiến tới nâng cao đạo đức xã hội cần phải trước hết điều chỉnh, đổi mới về phương diện sinh hoạt vật chất và điều kiện sinh hoạt vật chất của xã hội (qua việc điều chỉnh trong đường lối của đảng, luật pháp và chính sách của nhà nước về kinh tế, chính trị, giáo dục,….) sao cho mối quan hệ vật chất giữa ng với người trong xã hội là nền tảng khách quan phát sinh mối quan hệ tinh thần tốt đẹp giữa ng với ng trong xã hội.
  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

NONE