AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trên sợi dây hai đầu cố định đang có sóng dừng. Biết bước sóng là λ. Khoảng cách giữa hai bụng sóng liên tiếp bằng: 

  • A. λ.          
  • B. 2λ.      
  • C. 0,5λ.     
  • D. 0,25λ.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  + Khoảng cách giữa hai bụng sóng liên tiếp là nửa bước sóng 0,5λ.     .

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>