AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Chọn phát biểu đúng. Khi một chùm sáng đơn sắc truyền từ không khí vào thủy tinh thì 

  • A. tần số tăng, bước sóng giảm.  
  • B.  tần số giảm bước sóng tăng.
  • C. tần số không đổi, bước sóng giảm.            
  • D. tần số không đổi, bước sóng tăng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  + Khi chùm sáng truyền từ không khí vào thủy tinh thì tần số của ánh là không đổi, vận tốc truyền sóng giảm → bước sóng giảm.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA