YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Tại một điểm trên phương truyền sóng điện từ. Hình vẽ diễn tả đúng phương và chiều của vectơ cường độ điện trường \(\overrightarrow E \) vectơ cảm ứng từ \(\overrightarrow B \) và vectơ vận tốc truyền sóng \(\overrightarrow v \) là

   

  • A. Hình 1.          
  • B.  Hình 2.               
  • C. Hình 3.                
  • D. Hình 4.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA