AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Mạch dao động điện từ lí tưởng gồm L = 1 mH và C = 1 Điện áp hiệu dụng của tụ điện là 4 V. Lúc t = 0, uC = \(2\sqrt 2 \) V và tụ điện đang được nạp điện. Biểu thức của điện áp trên tụ là

  • A. \(u = 4\sqrt 2 \cos \left( {{{10}^6}t - \frac{\pi }{3}} \right)\,V\)
  • B. \(u = 4\cos \left( {{{10}^6}t - \frac{\pi }{3}} \right)V\)
  • C. \(u = 4\sqrt 2 \cos \left( {{{10}^6}t + \frac{\pi }{3}} \right)V\)
  • D. \(u = 4\cos \left( {{{10}^6}t + \frac{\pi }{3}} \right)V.\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>