AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Đoạn mạch điện RLC nối tiếp, cuộn dây thuần cảm. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều. Biết \(R = 50\Omega ,\,\,{Z_L} = 100\Omega \) và \({Z_C} = 50\Omega \) .Độ lệch pha của điện áp hai đầu mạch so với dòng điện bằng 

  • A. 0.          
  • B. π.          
  • C. 0,25π.       
  • D. –0,25π.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA