YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Trong dao động điều hòa của một vật, khoảng thời gian ngắn nhất để vật trở lại vị trí cũ theo hướng cũ gọi là 

  • A. pha dao động. 
  • B. biên độ dao động. 
  • C. tần số dao động.  
  • D. chu kỳ dao động.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  + Trong dao động điều hòa, khoảng thời gian ngắn nhất để vật trở lại vị trí cũ theo hướng cũ gọi là chu kì dao động.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA