ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Trải mặt xung quanh của một hình nón lên một mặt phẳng ta được hình quạt (xem hình bên dưới) là phần của hình tròn có bán kính bằng 3cm. Bán kính đáy r của hình nón ban đầu gần nhất với số nào dưới đây?

  • A. 2,25
  • B. 2,26
  • C. 2,23.
  • D. 2,24

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Chu vi đường tròn đáy hình nón là: \(C = \frac{3}{4}.2\pi .3 = \frac{{9\pi }}{2} = 2\pi r \Rightarrow r = \frac{9}{4} = 2,25\)  (cm).

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 66471

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON