AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Tổ chức nào đứng ra  quản lí mọi mặt đời sống chính trị, xã hội ở nông thôn Nghệ - Tĩnh

  • A. Ban chấp hành nông hội
  • B. Ban chấp hành công bội
  • C. Hội phụ nữ giải phóng
  • D. Đoàn thanh niên phản đế

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>