AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hai khẩu hiệu mà Đảng ta vận dụng trong phong trào cách mạng 1930 - 1931 là khẩu hiệu nào? 

  • A. “Độc lập dân tộc” và “Ruộng đất dân cày”
  • B. “Tự do dân chủ” và “Cơm áo hòa bình”
  • C. “Tịch thu ruộng đất của đế quốc Việt gian” và “Tịch thu ruộng đất của địa chủ  
   phong kiến”
  • D. "Chống đế quốc” "Chống phát xít"

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>